Auteursrechten Dani Oshi

Auteursrechten zijn de exclusieve rechten die aan een maker (in dit geval een fotograaf) worden gegeven om zijn/haar werk te publiceren en te verspreiden. De fotograaf heeft dan eigendomsrechten op zijn/haar werk en stelt grenzen aan anderen die de beelden willen exploiteren.

De maker, of in dit geval de fotograaf, is Dani Oshi.

Dani Oshi gebruikt de Creative Commons (CC) licentie om klanten in staat te stellen zijn fotografisch werk te delen en te gebruiken.

Dani Oshi verstrekt aan alle klanten standaard de Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) licentie.

De CC BY-NC-SA 4.0 licentie stelt klanten in staat om (uittreksel van hun website):

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Als je andere licentievoorwaarden wilt verkrijgen, neem dan contact op met Dani Oshi en leg uit wat je wilt wijzigen via de contactpagina of via e-mail aan [email protected].